Friday, December 13, 2013

fabriciomora: Wellness Center Pavlo Kryvozub

KK100, Shenzhen, China
KK100, Shenzhen, China

Download whole gallery
fabriciomora: Wellness Center Pavlo Kryvozub
fabriciomora:    Wellness Center Pavlo Kryvozub

Download whole gallery
Switch Building / nArchitects
Switch Building / nArchitects

Download whole gallery
BBK Sarriko Centre. ACXT.
BBK Sarriko Centre. ACXT.

Download whole gallery
Architecture works and people
Architecture works and people

Download whole gallery

No comments:

Post a Comment